Óvoda lapos tetőre telepített rendszer

Dunakeszi Meseház Tagóvodájának lapos tetőjére 2014-ben telepített 18 kWp teljesítményű napelemes rendszer.
A tető szigetelése PVC felületet kapott, ahol különös gonddal kellett eljárni a modulokat érő hó és szél terhelések okozta sérülések elkerülése érdekében. Mivel az ilyen szigetelt tető áttörése melegágya lenne későbbi beázásoknak ezért a tartószerkezet ballaszt súlyokkal történő rögzítését tartottuk indokoltnak. A tartó szerkezetet az IBC-től szereztük be, akik szoftveres támogatást nyújtottak a terhelések számításához és a balaszt súlyok elosztásához.
Az inverter gyártó szoftverével kalkulált várható hozam az első évben 11.428,56 kWh.

error: