http://communicatebetter.net/pharmacy/kariva/ Termék információ

+36 1 409 0730
+36 70 314 1610

Miért szükséges energetikai tanúsítványt csinálni?

Díjszabás
 • mert ez egy hiteles tanúsítvány, ami a használatbavételi engedélyhez kell.
 • mert ha a rendeletben előírt áron jut hozzá, akkor akár több százezret is megspórolhat. Ez főleg társasházak és lakásszövetkezetek esetén lehet számottevő megtakarítás, főleg ha az energiatanúsítvány kiállítását az egész épület vonatkoztatásában egyszerre rendelik meg, hiszen így az egyes lakásokra jutó fajlagos költség jelentősen kedvezőbb lehet.
 • mert a pályázatok benyújtásához fontos, hogy legyen egy komoly, számokkal alátámasztott érv, mely megmutatja, hogy a felújítással az épület energiafelhasználása mennyivel csökkenthető.
 • mert rámutat a lakás energetikai szempontból gyenge pontjaira, ezáltal tudni lehet, hogy milyen beruházásra van szükség ahhoz, hogy energiatakarékosabbá tegyük otthonunkat.
 • mert a tanúsítvány az épület „energetikai értékmérője”, mely jelentősen növelheti az ingatlan piaci értékét.
 • mert 10 évig érvényes, vagy amíg a követelményértékek nem változnak

 

Kiknek kötelező az energetikai tanúsítás?

neurontin and methadone Az új építésű épületek, rendeltetési egységek esetén:

Az energetikai tanúsítvány elkészítése 2009. január 1-jétől a használatba vételi eljárás megindításáig kötelező, a vonatkozó 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján.

browse around this website Meglévő épületek, önálló rendeltetési egységek, lakások esetén:

Az energetikai tanúsítvány 2012. január 1-jétől kötelező az alábbi esetekben:

 • ellenérték fejében történő tulajdon-átruházás, vagy
 • egy évet meghaladó bérbeadás.

1000 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú közhasználatú épület esetén a tanúsítvány készítése szintén 2009. január 1-től kötelező függetlenül attól, hogy az adott építmény új építésű, vagy meglévő.

Mely esetekben nem kell tanúsítványt készíteni?

2011. december 31-ig önkéntes a meglévő épületek, energiatanúsítása. Ez azt jelenti, hogy a rendelet 2009. január 1-jei hatályba lépésekor jogerős használatbavételi engedéllyel rendelkező önálló rendeltetési egységek, lakások tanúsítása eddig az időpontig nem kötelező.

Nincsen tanúsítási kötelezettség az alábbi építmények vonatkozásában:

 • az 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű épületre
 • az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt épületre
 • a legfeljebb 2 évi használatra tervezett épületre
 • a hitéleti rendeltetésű épületre
 • a jogszabállyal védetté nyilvánított épületre, valamint a jogszabállyal védetté nyilvánított (műemlékileg védett, helyi építészeti értékvédelemben részesült) területen lévő épületre
 • a mezőgazdasági rendeltetésű épületre
 • azokra az épületekre, amelyek esetében a technológiából származó belső hőnyereség a rendeltetésszerű használat időtartama alatt nagyobb, mint 20 W/m3, vagy a fűtési idényben több mint hússzoros légcsere szükséges, illetve alakul ki
 • a műhely rendeltetésű épületre
 • a levegővel felfújt, vagy feszített – huzamos emberi tartózkodás célját szolgáló – sátorszerkezetekre.

 

Energetikai tanúsítás folyamata

A 2006-ban hatályba lépett új épületenergetikai rendelet három mellékletet tartalmaz:

 • 1. melléklet: Követelményértékek
 • 2. melléklet: Számítási módszer
 • 3. melléklet: Jelölések, a számítás során használt fogalmak és tervezési adatok.

Az új épületenergetikai rendelet egyszerre számítási módszer és követelményrendszer. Az energiafelhasználást és a követelményértékeket az épület funkciójához kapcsolja. Kiterjed az épületszerkezetekre, preferálja a megújuló energiafajták hasznosítását, valamint a kapcsolt energiatermelést, és kiterjed az épületgépészeti rendszerekre.

Figyelembe veszi:

 • a fűtés és
 • a szellőzés energiaigényét
 • a nyereségáramok hasznosított hányadát
 • a ventillátorok, szivattyúk
 • a használati melegvíz-termelés és
 • a világítás energiafogyasztását (lakóépületeknél ettől eltekintenek)
 • az aktív szoláris rendszerekből, valamint
 • a kapcsolt energiatermelésből származó nyereséget.

A számítás az épület „integrált” energiamérlegére vonatkozik, az épület valamennyi energetikai elemét primer energiára átszámítva teszi lehetővé azok összegzését.

Az 1. melléklet tagolódása az ellenőrzés csomópontjaihoz igazodva, az alábbiakat adja meg:

I. A határoló- és nyílászáró szerkezetek hőátbocsátási tényezőire (U-értékek; W/m2K) vonatkozó követelmények

II. A fajlagos hőveszteség-tényezőre (qm; W/m3K) vonatkozó követelményértékek

III. Az összesített energetikai jellemzőre (Ep; kWh/m2a) vonatkozó követelmények

IV. Az épületek nyári túlmelegedésének (tbnyár; K) kockázata.

A 2. melléklet I. pontja írja le a számítási módszert.

Egy átlagos családi ház energetikai ellenőrzésének lépései:

 1. Rendeltetés, alapadatok, követelmények
 2. Geometriai adatok
 3. Burkoló felület és fűtött térfogat hányadosa: A/V [m2/m3]
 4. Fajlagos hőveszteségtényező határértéke: qm [W/m3K]
 5. Tervezett épület fajlagos hőveszteségtényezője: q [W/m3K]
 6. Nyári túlmelegedés kockázata: tbnyár [K]
 7. Nettó fűtési hőenergia-igény: QF [kWh/a]
 8. Fűtési rendszer veszteségei és villamos segédenergia-igénye
 9. Fűtési rendszer primerenergia-igénye: EF [kWh/m2a]
 10. Melegvízellátás primerenergia-igénye: EHMV [kWh/m2a]
 11. További épületgépészeti (légtechnika, hűtés, világítás) primerenergia-igények
 12. Az épület saját rendszereinek nyeresége
 13. Összesített energetikai jellemző: EP [kWh/m2a]

A rendeletet az épületek energetikai minőségtanúsítása egészíti ki.

Az új rendelet szemléletében és számítási módszerében egyaránt újdonságot jelent.

Az épületek energetikai ellenőrzéséhez több számítógépes program is rendelkezésre áll, ezek biztonságos alkalmazása azonban feltételezi a számítás elméleti alapjainak ismeretét. Az egyszerű épületek pedig, program segítsége nélkül is ellenőrizhetők.

A szabályozás háromszintű:

Az I. követelményszint előírja, hogy az egyes határoló- és nyílászáró szerkezetek hőátbocsátási tényezője ne haladja meg a megkövetelt értéket.
A II. követelményszint előírja, hogy az épület fajlagos hőveszteség-tényezője ne lépje túl a felület/térfogat viszony függvényében megszabott határértéket.
A III. követelményszint feltétele, hogy az összesített energetikai mutató ne legyen nagyobb, mint a rendeltetés és a felület/térfogat viszony függvényében megállapított érték.

Megjegyzendő, hogy az egyes követelményszintek kielégítéséből nem következik automatikusan a továbbiak teljesülése.

A szabályozás lehetőséget ad egyszerűsített és részletes számítás végzésére. Ezek nem különülnek el mereven egymástól, egyes pontokon lehetséges az átjárás közöttük.

 

Energetikai tanúsítás célja

 Az épület jelenlegi energiafelhasználásának számítási módszerrel történő meghatározása és összehasonlítása a referenciaértékkel a 7/2006. (V.24.) TNM rendeletben foglaltak szerint, valamint az épület energetikai besorolása A+-tól I-ig tartó skálán a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendeletben ismertetett százalékos skála szerint:

Betűjel %-os határok Jellemzés

A+ < 55 Fokozottan energiatakarékos
A 56-75 Energiatakarékos
B 76-95 Követelménynél jobb
C 96-100 Követelménynek megfelelő
D 101-120 Követelményt megközelítő
E 121-150 Átlagosnál jobb
F 151-190 Átlagos
G 191-250 Átlagost megközelítő
H 251-340 Gyenge
I 341 < Rossz

 

Mi is valójában az energetikai tanúsítás?

Az épületek energiafelhasználásának mértéke jelentősen befolyásolja az ország gazdasági mérlegét és a családok kiadásainak alakulását. A fűtési- és elektromos áram költségek folyamatos emelkedése, az energiapazarlás és a környezetszennyezés növekedése mind hozzájárult, hogy a döntéshozók is beavatkozzanak és rendeleteket hozzanak.

Az Európai Parlament és a Tanács által kibocsátott 2002/91/EK direktíva előírta, hogy a tagállamok 2006-ban követelményrendszert és minőségtanúsítási rendszert vezessenek be az energiafelhasználás csökkentése és a fenntartható fejlődés biztosítása érdekében.

Magyarországon 2006-ban lépett hatályba a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet, mely azokra a huzamos tartózkodás céljait szolgáló épületekre terjed ki, ahol az előírt légállapotot energia felhasználásával biztosítják. 2008-ban pedig a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet lépett hatályba, mely az energetikai tanúsítási módszereket rendszerezte.

Az építészeti tervezéssel összefüggésben már évtizedek óta végeznek hőtechnikai ellenőrzést.

A hőtechnikai ellenőrzés fejlődése az alábbiakkal foglalható össze:

 • Az 1970-es évek végén a hőtechnikai ellenőrzés a határoló szerkezetek hőátbocsátási tényezőjének (k; W/m2K) megfelelőségére terjedt ki.
  1985-ben már a térhatárolás egésze volt vizsgálat tárgya.
 • Az 1992-ben életbe lépett, az „Épületek és épülethatároló szerkezetek hőtechnikai számításai. Hőtechnikai méretezés.” című szabvány – MSZ-04-140-2 – már kitér a fajlagos fogyasztásra, foglalkozik a passzív szolár nyereséggel, a hőtárolással, a szoláris nyereség hasznosítási fokával.
 • A 2006-ban hatályba lépett (előbb említett) új épületenergetikai szabályozás az épületet és épületgépészetét egységes rendszerként vizsgálja.

Az épület teljes körű épületfizikai kontrollja több ponton – pl. a nedvességvédelem tekintetében – a továbbra is érvényes MSZ-04-140 szabványon alapul.

Az energiatanúsítvány tehát az az új közokirat, amely megmutatja az épület energiafelhasználásának hatékonyságát, azaz hogy a ház energiatakarékos-e vagy pazarló.

 

Energiatanúsítvány díjszabás

(A feltüntetett árak az Áfá**-t nem tartalmazzák!):

 

panel lakás lakás családi ház 150 m2-ig egyéb ingatlantípus
tanúsító tevékenység 11 000 Ft 11 000 Ft 11 000 Ft egyedi díjszabás
extra helyszíni felmérési munkadíj 1 000 Ft 7 800 Ft 14 000 Ft
Tanúsítás alapdíja 12 000 Ft 18 800 Ft 25 000 Ft

 

A tanúsítás során további felmerülő költségek a következőek

(A feltüntetett árak az Áfá**-t nem tartalmazzák!):

 

panel lakás lakás családi ház 150 m2-ig egyéb ingatlantípus
irodai munkadíj 2 000 Ft 4 000 Ft 6 000 Ft egyedi díjszabás
kiszállási költség 4 000 Ft 4 000 Ft 4 000 Ft


FONTOS: Az itt feltüntetett árak minden költséget fedeznek, nem kell tartania további, a helyszínen felmerülő extra költségről. Kollégáink minden szükséges munkát elvégeznek Önnek (kiszállnak a helyszínre, méréseket, számításokat végeznek, amennyiben szükséges elkészítik a szükséges dokumentumokat, vagy beszerzik azokat) a megadott díjak ellenében!

.
Joomla inotur picma